cat12740_img827896467.jpg

מחנות ריכוז ושיטות החרגה: חלק 3

מהמערכת נעבור אל הפרט ונעמיק את ההבנה בנוגע לחייו של שבוי, מי שנמצא במחנה ריכוז או כליאה. נלמד על תפישת הזמן המשתנה של אסיר, והשלכותיה של השתנות זו. נתמקד בתופעת התיאטראות שהוקמו במחנות הכליאה וביחסי המגדר שהם יצרו. עם פרופסור איריס רחמימוב
  • 44 דקות
המעבדה
מחנות ריכוז ושיטות החרגה: חלק 3

חוקרת אורחת: פרופסור איריס רחמימוב
תחקיר: יובל אונגר
טכנאי השידור: גיא פלביין
הביאה לשידור: ירדן מרציאנו
עורכת ומגישה: גיל מרקוביץ