cat12741_img800256731.jpg
צילום: gettyimages

מחנות ריכוז ושיטות החרגה: חלק 4

נמשיך אל מלחמת העולם השנייה, והאופן שיושמו במהלכה שיטות ההחרגה. נלמד על מתקני כליאה בתור כלי לניהול פוליטי, שנועד לאכלס את מתנגדיי המשטר ולהטיל עליהם אימה באמצעות עינויים ורצח. נלמד על התגלגלותם ההדרגתית למתקניי ההשמדה המוכרים. עם פרופסור איריס רחמימוב
  • 47 דקות
המעבדה
מחנות ריכוז ושיטות החרגה: חלק 4

חוקרת אורחת: פרופסור איריס רחמימוב
תחקיר: יובל אונגר
טכנאי השידור: גיא פלביין
הביאה לשידור: ירדן מרציאנו
עורכת ומגישה: גיל מרקוביץ