cat12362_img257446531.jpg

מים נקיים ימתקו: חלק 1

מים הם משאב קריטי לחיים. נלמד על מים מהזווית ההידרוכימית: התהליכים הפיזיקליים, הכימיים והביולוגיים שהמים עוברים. נדבר על חשיבות האיכות של המים, שבהם משתמשים בני האדם לצרכים מגוונים ושגרתיים, ועל האתגר שבשמירת איכות המים בעידננו המתועש. עם פרופסור דרור אבישר
  • 50 דקות
המעבדה
מים נקיים ימתקו: חלק 1

חוקר אורח: פרופסור דרור אבישר
תחקירנית: יובל אונגר
הביאה לשידור: ירדן מרציאנו
עורכת ומגישה: גיל מרקוביץ