cat12364_img611050202.jpg

מים נקיים ימתקו: חלק 3

נתמקד בסוג זיהום אחד: שאריות של תרופות במים ובמזון. עד 90% מהחומרים שבתרופות שאנו נוטלות ונוטלים יוצאים מגופנו, בעיקר בשתן. החומרים הלא פריקים חוזרים אל האוכלוסייה כולה, הבריאה והחולה, בדרכים מגוונות ופתלתלות, שאותן נמנה. עם פרופסור דרור אבישר
  • 45 דקות
המעבדה
מים נקיים ימתקו: חלק 3

חוקר אורח: פרופסור דרור אבישר
תחקירנית: יובל אונגר
הביאה לשידור: ירדן מרציאנו
עורכת ומגישה: גיל מרקוביץ