cat14680_img515562437.jpg

מיני זוחלים: חלק 3

התנהגות של בעל חיים קשורה בעיקר במטען הגנטי שהם נושאים עמם מאבותיהם, ולא בבחירה לפי נסיבות משתנות. נלמד את התנהגותן של לטאות ונשווה בין פעילות היום לפעילות הלילה. נמשיך אל נושא נוסף: התפתחות איים, ולבסוף נשלב לטאות באיים ונלמד את סינדרום האיים במקרה של לטאות יוון. עם פרופסור שי מאירי
  • 47 דקות
המעבדה
מיני זוחלים: חלק 3

חוקר אורח: פרופסור שי מאירי
תחקיר: אביטל שוסהיים כהן
טכנאי שידור: תמיר צוברי וצביקה בשבקין
הביאה לשידור: ירדן מרציאנו
עורכת ומגישה: גיל מרקוביץ