cat11034_img599249615.jpg

מלחמות עוד קורות בקיץ: חלק 3

למרות האטת קצב הגידול, אוכלוסיית העולם צפויה להגיע ל- 9 או 10 מיליארד אנשים עד 2050. שאלת אספקת המזון בקצב ובכמות שיספיקו לכולם חוזרת אל הדיון הציבורי, קל וחומר לאור משבר המים הצפוי. התבוננו בהשלכות של מצב זה על אספקת המזון בהודו בתור מקרה בוחן
  • 47 דקות
המעבדה
מלחמות עוד קורות בקיץ: חלק 3

חוקר אורח: דוקטור רם פישמן, תחקיר: תמי ממיסטבלוב, הביאה לשידור: ירדן מרציאנו, ביצוע טכני: חן עוז, עורכת ומגישה: גיל מרקוביץ