cat10239_img703200080.jpg

ממלכת הפטריות: חלק 3

לפטריות סגולות מיוחדות, וכמספר המינים כך מספר אפשרויות השימוש והמיצוי של הפטריות. נדבר על שימושים בתעשיית המזון (כן, גם על כמהין), תעשיית הרפואה, ואפילו המוזיקה. עם דוקטור דליה לוינסון
  • 36 דקות
המעבדה
ממלכת הפטריות: חלק 3

חוקרת אורחת: דוקטור דליה לוינסון, הביאה לשידור: ירדן מרציאנו, עורכת ומגישה גיל מרקוביץ