cat14434_img609942589.jpg

מסע לאינדונזיה: חלק 1

אינדונזיה העצמאית והדמוקרטית מורכבת מאלפי איים שמתפרסים על כ-5,000 קילומטרים. במשך הזמן האיים היו חשופים להשפעות רבות. נכיר את שפות המקום, ההיסטוריה והתרבות. נעשה זאת בעיקר בעזרת טקסטים הנפוצים בחברה האינדונזית, על אף שרק מעטים שרדו ונמצאים בידי המחקר היום. עם פרופסור רונית ריצ'י
  • 48 דקות
המעבדה
מסע לאינדונזיה: חלק 1

חוקרת אורחת: פרופסור רונית ריצ'י
תחקירנית: איה חיות
טכנאי השידור: יוסף מירזייב ושלומי יצחק
הביאה לשידור: ירדן מרציאנו
עורכת ומגישה: גיל מרקוביץ