cat11169_img937673236.jpg

מסע לעומקי המוזיקה הערבית: חלק 1

נבין מהי מוזיקולוגיה ונעסוק במדע שבמוזיקה הערבית. המוזיקה הערבית היא מסורת שבעל פה, וכדי ללמוד עליה יש לאסוף את החומרים מהשטח, לנתח ולטפח. נכיר מספר עקרונות מוזיקליים אוניברסליים ונשווה מעט בין המוזיקה המערבית לזו הערבית
  • 39 דקות
המעבדה
מסע לעומקי המוזיקה הערבית: חלק 1

חוקר אורח: פרופסור תייסיר אליאס, תחקיר: תמי ממיסטבלוב, ביצוע טכני: איל שינדלר, מנגינת פתיח-סגיר: תזמורת בוסתן אברהם / Jazz Kar Kurd, עורכת ומגישה: גיל מרקוביץ