cat11171_img189224794.jpg

מסע לעומקי המוזיקה הערבית: חלק 3

נלמד מהו תִרְבות - אקולטורציה, וכיצד יכולות תרבויות שונות להשפיע זו על זו. נלמד על התמורות שעברה המוזיקה הערבית בישראל ונתהה לגבי דרכי ואפשרויות ההתפתחות שלה בארץ. נכיר שיתופי פעולה שקורים בישראל ומשלבים מוזיקה ערבית ומוזיקה מערבית
  • 43 דקות
המעבדה
מסע לעומקי המוזיקה הערבית: חלק 3

חוקר אורח: פרופסור תייסיר אליאס, תחקיר: תמי ממיסטבלוב, ביצוע טכני: איל שינדלר, מנגינת פתיח-סגיר: תזמורת בוסתן אברהם / Jazz Kar Kurd, עורכת ומגישה: גיל מרקוביץ