cat14991_img440382191.jpg

מעבר לצדק: חלק 3

מקרה בוחן ראשון: המשטר הצבאי בארגנטינה, 1976-1983. בשנת 1982 משבר כלכלי עמוק סדק את יציבות המשטר הצבאי והחל תהליך של בחירות דמוקרטיות. נלמד כיצד התמודדו מנהיגי המשטר הצבאי עם הקריסה, כיצד התייחסו אליהם הנבחרים החדשים, ואילו מנגנונים לעשיית צדק הופעלו לצד מערכת המשפט הממסדית. עם דוקטור קלאודיה קדר וג'סיקה נבו
  • 46 דקות
המעבדה
מעבר לצדק: חלק 3

חוקרות אורחות: דוקטור קלאודיה קדר וג'סיקה נבו
תחקיר: אביטל שוסהיים כהן
טכנאית השידור: חן עוז
הביאה לשידור: ירדן מרציאנו
עורכת ומגישה: גיל מרקוביץ