cat16450_img394308808.jpg

מפגשים אתנומוזיקולוגיים: חלק 1

בסדרה זו נעסוק בסוגיות אתנומוזיקולוגיות מגוונות, וכך נבחן את היחסים בין המוזיקה לבין המקום, כלומר התרבות שבה היא נוצרה והאנשים שיוצרים אותה. בפרק הראשון נשאל שאלות יסוד על אודות המוזיקה, נאתגר את המשפט "המוזיקה היא שפה אוניברסלית" ונכיר את כלי המחקר האתנומוזיקולוגיים. עם דוקטור אביגיל ווד
  • 47 דקות
המעבדה
מפגשים אתנומוזיקולוגיים: חלק 1

חוקרת אורחת: דוקטור אביגיל ווד

תחקירנית: אביטל שוסהיים כהן

טכנאי באולפן: חן עוז ומיכאל אולשבנג ויוג'י גבאי

הביאה לשידור: ירדן מרציאנו

עורכת תוכן ומגישה: גיל מרקוביץ