cat16448_img783257182.jpg

מפגשים אתנומוזיקולוגיים: חלק 3

בפרק השלישי נעסוק בתחייה של מוזיקת הכלייזמר ושירה בשפה יידיש. לשם כך נלמד קצת מההיסטוריה של סצנת הכלייזמר והשירה ביידיש, נבחין בין מוזיקה פונקציונלית ומוזיקה לשם מוזיקה, נתגלגל מאירופה אל ארצות הברית, ונכיר את הסצנה האמריקנית-יידישאית העכשווית - חגיגה של מסורות. עם דוקטור אביגיל ווד
  • 50 דקות
המעבדה
מפגשים אתנומוזיקולוגיים: חלק 3

חוקרת אורחת: דוקטור אביגיל ווד

תחקירנית: אביטל שוסהיים כהן

טכנאי באולפן: חן עוז ומיכאל אולשבנג ויוג'י גבאי

הביאה לשידור: ירדן מרציאנו

עורכת תוכן ומגישה: גיל מרקוביץ