cat16447_img855602538.jpg

מפגשים אתנומוזיקולוגיים: חלק 4

נלמד מהי "אתנומוזיקולוגיה יישומית". נכיר את תזמורת הקרוואן - אנסמבל שבו מוזיקאים יהודים, ערבים, גרמנים. ההרכב מגלה את היחסים המוזיקליים בין כלייזמר, מוזיקה ערבית וצפון אפריקנית, ומוזיקה דרום אירופית. נלמד את תנאי הפעילות, האתגרים והעושר המוזיקליים, ונשאל כיצד משפיעה העשייה המוזיקלית המשותפת על הזהויות האינדיבידואליות של המשתתפות והמשתתפים. עם דוקטור אביגיל ווד ועם ג'יריס מורקוס בלאן
  • 48 דקות
המעבדה
מפגשים אתנומוזיקולוגיים: חלק 4

חוקרת אורחת: דוקטור אביגיל ווד

תחקירנית: אביטל שוסהיים כהן

טכנאי באולפן: חן עוז ומיכאל אולשבנג ויוג'י גבאי

הביאה לשידור: ירדן מרציאנו

עורכת תוכן ומגישה: גיל מרקוביץ