cat24676_img315771384.jpg

מדיניות מקרקעין ודיור - חלק ה

מה נעשה עם הצפיפות העירונית ואיך לבנות נכון. מכאן אל המגזר החקלאי, הכעס הלא מוצדק על הקיבוצים- ניפוץ מיתוסים. פרופ רחל אלתרמן מתכננת ערים ומשפטנית פרופסור אמריטה בטכניון  חוקרת בכירה במוסד שמואל נאמן .
  • 55 דקות
המעבדה
מדיניות מקרקעין ודיור - חלק ה

עורכת ומגישה: רונה גרשון תלמי, תחקיר: ויויאנה דייטש, תמונה: shutterstock