cat12092_img3238852.jpg

מתכון לסכסוך: חלק 3

נלמד על האופן שבו תפישות מגדריות של הקבוצה שאליה הפרט משתייך משפיעות על האמפתיה שלו כלפי הצד השני, ובסופו של דבר על המוכנות שלו להגיע לפשרה עם הצד השני. כדי להשיב על השאלה הזאת עלינו להבין מהם תהליכי חיברות, אילו ציפיות הם יוצרים בחברה שלנו ואיך ציפיות אלו משפיעות על יחסינו כלפי הצד השני בסכסוך. עם דוקטור נמרוד רוזלר
  • 39 דקות
המעבדה
מתכון לסכסוך: חלק 3

חוקר אורח: דוקטור נמרוד רוזלר
הביאה לשידור: ירדן מרציאנו
עורכת ומגישה: גיל מרקוביץ