cat12093_img556537562.jpg

מתכון לסכסוך: חלק 4

גורם משמעותי בתהליכי יישוב סכסוכים הוא מנהיגות, וכדי שהתהליך יצליח המנהיגות צריכה להיות נחושה. נלמד על התפקיד המשמעותי של הנהגת קבוצה שמשתתפת בסכסוך, על הרגישות שנחוצה למנהיג ולמנהיגה ועל האתגרים. נלמד על סוגים שונים של מנהיגות דרך התבוננות במנהיגים שהובילו את פתרון הסכסוך בצפון אירלנד ודרך התבוננות במנהיגי הסכסוך הישראלי-פלסטיני בשנות ה- 90: יאסר ערפאת ויצחק רבין. עם דוקטור נמרוד רוזלר
  • 47 דקות
המעבדה
מתכון לסכסוך: חלק 4

חוקר אורח: דוקטור נמרוד רוזלר
הביאה לשידור: ירדן מרציאנו
עורכת ומגישה: גיל מרקוביץ