cat8544_img879960906.jpg

נוירון מוסיף המון: חלק 4

חשוב לחקור ולהבין כיצד משתנה המוח בגילאי בגרות וזקנה, אילו תפקודים פוחתים ואילו מחלות עלולות לתקוף. עם דוקטור נועה אלבלדה
  • 35 דקות
המעבדה
נוירון מוסיף המון: חלק 4

חוקרת אורחת: ד"ר נועה אלבלדה, עורכת ומגישה: גיל מרקוביץ, הביא לשידור: איל שינדלר, טכנאי באולפן: נדב זילברשטיין