cat25834_img721020901.jpg
שימוש הוגן

סרטי בורקס הם תרבות היידיש - חלק 3

ההשוואה בין הסרטים לבין סופרי היידיש י. ל פרץ שלום עליכם והסיפור של המעברה כסיפור השטטל. פרופ רמי קמחי מבית הספר לתקשורת המונים אוניברסיטת אריאל
  • 43 דקות
המעבדה
סרטי בורקס הם תרבות היידיש - חלק 3

: עורכת ומגישה: רונה גרשון תלמי, תחקיר ויויאנה דייטש, הפקה אבי שמאי