cat9393_img304580155.jpg

על קצה הלשון: חלק 1

איך נוצרה השפה? נדבר על שתי תאוריות שמציעות מענה לשאלה זו, וגם על השפה הפרוטושמית, אם השפות השמיות, שלהן שייכת גם העברית. עם דוקטור סמדר כהן
  • 42 דקות
המעבדה
על קצה הלשון: חלק 1

חוקרת אורחת: דוקטור סמדר כהן, עורכת ומגישה: גיל מרקוביץ, הביאו לשידור: ירדן מרציאנו ואיל שינדלר.