cat9394_img924955165.jpg

על קצה הלשון: חלק 2

נלמד על שכבות הלשון השונות, שמשתייכות לתקופות שונות על ציר הזמן. כל תקופה ומאפייניה, למשל המעבר מצורת אשר לצורת "ש" ומצורת "זאת" ל"זו" בשכבת המשנה. עם דוקטור סמדר כהן
  • 42 דקות
המעבדה
על קצה הלשון: חלק 2

חוקרת אורחת: דוקטור סמדר כהן, עורכת ומגישה: גיל מרקוביץ, הביאו לשידור: ירדן מרציאנו ואיל שינדלר.