cat9398_img209214503.jpg

על קצה הלשון: חלק 4

העברית ממשיכה להשתנות, לכן נייחד את הפרק הזה לסוגיות מהמאה ה-20 וסוגיות עכשוויות: איך מקימים מדינה בלי שפה מגובשת, לשון ומגדר וטעויות נפוצות. עם דוקטור סמדר כהן
  • 51 דקות
המעבדה
על קצה הלשון: חלק 4

חוקרת אורחת: דוקטור סמדר כהן, עורכת ומגישה: גיל מרקוביץ, הביאו לשידור: ירדן מרציאנו ואיל שינדלר.