cat8475_img47381127.jpg

עמוק באדמה: חלק 1

במחקר הארכאולוגי המודרני שמתקיים בישראל מאז סוף המאה ה-19 חלו לפני 20 שנה שינויים מרתקים כששילבו זרועות הארכיאולוגיה המסורתית והמדעים המדויקים. עם פרופסור ישראל פינקלשטיין
  • 40 דקות
המעבדה
עמוק באדמה: חלק 1

עורכת ומגישה: גיל מרקוביץ, חוקר אורח: פרופסור ישראל פינקלשטיין, טכנאי הקלטה: לאוניד איזקוב, הביאו לשידור: איל שינדלר ויוסי מירזיוב