cat8476_img482982595.jpg
צילום: Shutterstock

עמוק באדמה: חלק 2

הארכאולוגיה מלמדת אותנו על ממלכת הצפון, בעיקר בזכות חפירות ממושכות באתר מגידו. יתכן והמוצא של רבים מאיתנו הוא בממלכת הצפון, ולא בממלכת ירושלים. עם פרופסור ישראל פינקלשטיין
  • 41 דקות
המעבדה
עמוק באדמה: חלק 2

עורכת ומגישה: גיל מרקוביץ, חוקר אורח: פרופסור ישראל פינקלשטיין, טכנאי הקלטה: לאוניד איזקוב, הביאו לשידור: איל שינדלר ויוסי מירזיוב