cat12538_img118619487.jpg

פאוסט והגולם - בין החברה הגרמנית לישראלית: חלק 2

נשווה בין החינוך של ההורים הגמרניים הממוצעים לחינוך של ההורים הישראלים הממוצעים. הנוקשות והצייתנות מול הרגשנות. כלי המחקר העיקרי שיספק לנו את החומר למחשבה הוא עדויות. עם פרופסור גד יאיר
  • 45 דקות
המעבדה
פאוסט והגולם - בין החברה הגרמנית לישראלית: חלק 2

חוקר אורח: פרופסור גד יאיר, תחקיר: יובל אונגר, טכנאי השידור: יובל יסוד ומיכאל אולשבנג, הביאה לשידור: ירדן מרציאנו, עורכת ומגישה: גיל מרקוביץ