cat12539_img217760094.jpg

פאוסט והגולם - בין החברה הגרמנית לישראלית: חלק 3

נשווה בין המדע והאקדמיה הגרמניים לאלה הישראליים. מדע, בניגוד לחינוך, הוא תחום שבו כללים ברורים וגלובליים, ועדיין מתברר שיש אופנים שונים להוציאו אל הפועל: מידת שילוב החיים האישיים במדע, בעבודה, שמירה או הפרה של המבנה ההיררכי, והתירונות והחסרונות של כל אחת מהגישות התרבותיות. עם פרופסור גד יאיר
  • 43 דקות
המעבדה
פאוסט והגולם - בין החברה הגרמנית לישראלית: חלק 3

חוקר אורח: פרופסור גד יאיר, תחקיר: יובל אונגר, טכנאי השידור: יובל יסוד ומיכאל אולשבנג, הביאה לשידור: ירדן מרציאנו, עורכת ומגישה: גיל מרקוביץ