cat8960_img643588762.jpg
צילום: Shutterstock

פיוט ערב: חלק 1

פיוט היא יצירה מרכזית בשפה העברית. נדון בפיוט ובלשונותיו הרבות בקרב יהדות העולם הערבי, המוסלמי והעותמאני עד אמצע המאה ה- 20. עם דוקטור אלמוג בהר
  • 48 דקות
המעבדה
פיוט ערב: חלק 1

: צילום: Shutterstock

חוקר אורח: דוקטור אלמוג בהר, תחקיר: תמי ממיסטבלוב, עריכה והגשה: גיל מרקוביץ, הביא לשידור: איל שינדלר