cat15523_img313255898.jpg

המוזיקלי שבמאבק הפן-אפריקני: חלק 1

פן אפריקניות היא תנועה שהחלה להתגבש בסוף המאה ה-19, שקוראת לאיחוד ואחווה בין העמים והמדינות ביבשת אפריקה, ואף לאיחוד הפזורה השחורה העולמית. נבחן את הביטויים המוזיקליים של תנועה זו, וגם את האופן שבו מוזיקה מגוונת השפיעה על רעיונות התנועה, כלומר היחסים שבין המוזיקלי לפוליטי. עם יאיר השחר
  • 46 דקות
המעבדה
המוזיקלי שבמאבק הפן-אפריקני: חלק 1

חוקר אורח: יאיר השחר

תחקיר: אביטל שוסהיים כהן

טכנאי באולפן: דרור רוטשטיין

הביאה לשידור: ירדן מרציאנו

עורכת תוכן ומגישה: גיל מרקוביץ