cat27945_img873655764.jpg

האם הפערים הכלכליים טובים לנו? - חלק 4

מדוע בישראל פערי השכר גבוהים? וגם המשכורות בישראל לא נמוכות אבל המחקרים בישראל מראים שהשכר לא נמוך אבל המחירים גבוהים. ולבסוף מה אומרים המחקרים האם עושר מביא לאושר?  שיחות עם הפרופ נונה קושנירוביץ ראש רשות המחקר במכללה האקדמית רופין.
  • 57 דקות
המעבדה
האם הפערים הכלכליים טובים לנו? - חלק 4

עורכת ומגישה: רונה גרשון תלמי, תחקיר וויאנה דייטש, תמונה: shutterstock