cat16611_img184713450.jpg

קריאת האדם: חלק 2

מסעו של האדם קשור קשר הדוק בסיפורי הראשית שלו. הסיפורים מהווים נכס תרבותי שעובר מדור לדור, והם מספרים את היווצרות היקום וההתנהלות בו. נתמקד בסיפורי הראשית שבספר בראשית. נתחיל מפרקים א ו-ב, המציעים דרכי הסתכלות שונות זו מזו על העולם. עם פרופסור תמר אלאור
  • 51 דקות
המעבדה
קריאת האדם: חלק 2

חוקרת אורחת: פרופסור תמר אלאור

תחקירנית: אביטל שוסהיים-כהן

הביאה לשידור: ירדן מרציאנו

עורכת תוכן ומגישה: גיל מרקוביץ