cat16610_img514851550.jpg

קריאת האדם: חלק 3

נמשיך את הקריאה האנתרופולוגית בספר בראשית ונחשוף סוגיות ליבה שכנראה שמעסיקות את האדם גם בימינו. נלמד את סיפור הגירוש מגן עדן ואת סיפור קין והבל. הסיפורים ילמדו אותנו כיצד מפרש האדם את העולם, ומכאן כיצד מבין את העולם. עם פרופסור תמר אלאור
  • 51 דקות
המעבדה
קריאת האדם: חלק 3

חוקרת אורחת: פרופסור תמר אלאור

תחקירנית: אביטל שוסהיים-כהן

הביאה לשידור: ירדן מרציאנו

עורכת תוכן ומגישה: גיל מרקוביץ