cat16607_img605074737.jpg

קריאת האדם: חלק 5

נמשיך את מסע האדם בשיטות מיקרו אנתרופולוגיות, והפעם במעקב אחרי החומר: חפצים. לצד מילים, מחשבות, רעיונות ותיאוריות, נבקש לגעת ביישים. נתמקד במטמנה הראשונה בתל אביב יפו ובשברי החפצים שבה, עשויי קרמיקה, חרסינה, עץ, מתכת ואחרים. ננסה ללמוד מהם על עצמנו, להכיר את הסיפור האנושי המקומי. עם פרופסור תמר אלאור
  • 48 דקות
המעבדה
קריאת האדם: חלק 5

חוקרת אורחת: פרופסור תמר אלאור

תחקירנית: אביטל שוסהיים-כהן

הביאה לשידור: ירדן מרציאנו

עורכת תוכן ומגישה: גיל מרקוביץ