cat13888_img360504189.jpg
צילום: gettyimages

רטוב ולא נקי: חלק 1

נלמד מהי הנדסת סביבה, וכיצד אפשר לשמר את משאבי כדור הארץ בעזרתה. המשאב שילווה אותנו בסדרת הפרקים הזאת הוא מים. נלמד את תכונות המים המיוחדות: השתנות הצפיפות והיכולת להכיל חומרים. כך נבין כיצד נוצרים זיהומי מים, ונלמד אילו סוגים של זיהומים ישנם. עם פרופסור הדס ממן
  • 51 דקות
המעבדה
רטוב ולא נקי: חלק 1

חוקרת אורחת: פרופסור הדס ממן
תחקירנית: איה חיות
טכנאי שידור: אלון מקלר
הביאה לשידור: ירדן מרציאנו
עורכת ומגישה: גיל מרקוביץ