cat8262_img499721118.jpg
צילום: Shutterstock

ריאה ירוקה: חלק 2

הכרות עם צמח הקנביס: המקור, החומרים, המורכבות, ובעיקר האפשרות להשתמש בו לצרכים רפואיים ותהליך המדיקליזציה הישראלי. עם דוקטור חיננית קולטאי
  • 39 דקות
המעבדה
ריאה ירוקה: חלק 2

: מגישה ועורכת: גיל מרקוביץ, חוקרת אורחת: ד"ר חיננית קולטאי, ייעוץ מוזיקלי: ניר גורלי, טכנאי: אסף רפפורט, הביא לשידור: איל שינדלר, צילום: Shutterstock