cat8279_img636181801.jpg

רקמה משפחתית: חלק 2

הרוב המכריע של הישראלים נישאים, ולא מעט מהם גם מתגרשים. הפעם נדון בסכסוכי גירושין בדגש על סוגיית משמורת הילדים. עם פרופסורה דפנה הקר
  • 43 דקות
המעבדה
רקמה משפחתית: חלק 2

מגישה ועורכת: גיל מרקוביץ, חוקרת אורחת: פרופסורה דפנה הקר , תחקיר: תמי ממיסטבלוב, טכנאי: גיא פלביאן , הביא לשידור: איל שינדלר, צילום: Shutterstock