cat8280_img180368048.jpg

רקמה משפחתית: חלק 3

השלבים שהחיים מעבירים אותנו ספוגי רגש. יתכן שזו הסיבה שהמשפט המציא כלים חכמים להתמודדות חלקית עם מצבים שונים. על המוות, צוואות וההזדמנויות שהן מולידות. עם פרופסורה דפנה הקר
  • 40 דקות
המעבדה
רקמה משפחתית: חלק 3

מגישה ועורכת: גיל מרקוביץ, חוקרת אורחת: פרופסורה דפנה הקר , תחקיר: תמי ממיסטבלוב, טכנאי: אסף רפפורט , הביא לשידור: איל שינדלר, צילום: Shutterstock