cat8281_img734303644.jpg

רקמה משפחתית: חלק 4

התא המשפחתי המוכר והקונבנציונלי עובר טלטלות ושינויים רבים ומתעצב מחדש. גם לתהליכי גלובליזציה יש השפעה רבה על המשפחה. עם פרופסורה דפנה הקר
  • 39 דקות
המעבדה
רקמה משפחתית: חלק 4

מגישה ועורכת: גיל מרקוביץ, חוקרת אורחת: פרופסורה דפנה הקר , תחקיר: תמי ממיסטבלוב, טכנאי: אסף רפפורט , הביא לשידור: איל שינדלר, צילום: Shutterstock