cat13431_img273427663.jpg

שעונים ביולוגיים: חלק 3

זיהום אור ושינויי אקלים הם שני שינויים משמעותיים שמתרחשים בקיצוניות בתקופתנו. הם קורים במהירות שמקשה על השעון הביולוגי של בעלי החיים ושלנו להגיב אליהם. נלמד את ההשלכות של שינויים אלה על האקולוגיה ועלינו, שמושפעים מהם באופנים גלויים וחבויים שכדאי ללמוד לעומק. עם פרופסור נגה קרונפלד שור
  • 48 דקות
המעבדה
שעונים ביולוגיים: חלק 3

חוקרת אורחת: פרופסור נגה קרונפלד שור
תחקיר: יובל אונגר
טכנאיי השידור: רועי קנטן, תמיר צוברי
הביאה לשידור: ירדן מרציאנו
עורכת ומגישה: גיל מרקוביץ