cat11097_img171679314.jpg

תחת הסהר: חלק 3

נספר את סיפורה של יהדות עיראק בשנות ה- 30. נלמד על הטלטלה שחווה קהילה זו בשנות ה- 40, ועל העיסוק בשאלת ההגירה לארץ ישראל. סיפור ההגירה משאיר סימני שאלה רבים, ויש מי שעונה עליהם בתיאוריות קונספירציה מפותחות
  • 49 דקות
המעבדה
תחת הסהר: חלק 3

חוקרת אורחת: פרופסור אסתר מאיר-גליצנשטיין, תחקיר: תמי ממיסטבלוב, הביאה לשידור: ירדן מרציאנו, עורכת ומגישה: גיל מרקוביץ

שיר פתיח-סגיר: לירון עמרם מבצע את "אסאלק יא חור" (מילים: שלום שבזי, לחן: אהרון עמרם).