cat13273_img447690096.jpg

תכנון מרחב וחברה: חלק 3

כדי להבטיח תכנון הוגן כלפי החברה הישראלית המגוונת ולצמצם פערים בין החברה היהודית לזו הערבית חשוב להוציא לפועל תהליכי תכנון שמביאים בחשבון את ההיסטוריה התכנונית ושמשתפים את הציבור. נלמד על פתרונות לבעיות התכנון במרחב הציבורי בישראל. עם פרופסור ראסם חמאיסי
  • 47 דקות
המעבדה
תכנון מרחב וחברה: חלק 3

חוקר אורח: פרופסור ראסם חמאיסי
תחקיר: יובל אונגר
טכנאי השידור: צביקה בשבקין
הביאה לשידור: ירדן מרציאנו
עורכת ומגישה: גיל מרקוביץ