Lev Square 500X500 (1)

תרומות איברים: דיון סוער - פרק 2

לתת חיים במתנה - איך מבקשים ממישהו כליה, על העמדה הבלתי אפשרית של ההזדקקות לצד אלטרואיזם וסולידריות. וגם על הפלות, פונדקאות והמתת חסד. שיחה עם ד"ר חגי בועז, חוקר במכון ון ליר ומושתל כבד וכליה
  • 43 דקות
המעבדה
תרומות איברים: דיון סוער - פרק 2

עורכת ומגישה: רונה גרשון תלמי

תחקיר: ויויאנה דייטש

עריכת סאונד: חן עוז