cat11752_img777571660.jpg

2018: אודיסאה בחלל - חלק 1

פרק מבוא: נלמד על סטנלי קובריק, האיש והקולנוען. נמשיך בהיכרות מעמיקה עם שפתו הקולנועית ועם עלילת הסרט "2001: אודיסאה בחלל". עם ד"ר דני מוג'ה
  • 50 דקות
המעבדה
2018: אודיסאה בחלל - חלק 1

חוקרים אורחים: דוקטור יוחאי עתריה ודני מוג'ה, הביאה לשידור: ירדן מרציאנו, עורכת ומגישה: גיל מרקוביץ