cat11754_img935400774.jpg

2018: אודיסאה בחלל - חלק 3

"2001: אודיסאה בחלל" יוצא לאקרנים ב- 1968, בזמן המלחמה הקרה. המאורעות הפוליטיים מהווים תשתית משמעותית לעלילת הספר והסרט. נראה איך מדיניות, אידיאולוגיה וזרות - נושאים שהעסיקו את אוכלוסיית העולם בתקופה זו - באים לביטוי ביצירה. עם פרופ' מיכאל קרן
  • 45 דקות
המעבדה
2018: אודיסאה בחלל - חלק 3
חוקרים אורחים: דוקטור יוחאי עתריה ופרופסור מיכאל קרן, ביצוע טכני: שלומי יצחק,הביאה לשידור: ירדן מרציאנו, עורכת ומגישה: גיל מרקוביץ