cat11756_img350631055.jpg

2018: אודיסאה בחלל - חלק 5

גם ההתפתחות הטכנולוגית היא נושא מרכזי ביצירה "2001: אודיסאה בחלל", החל מהשימוש בעצם ועד בניית החללית. עד כמה נכון לומר שבכליו עולה האדם על שאר בעלי החיים? מה מלמד אותנו מסלול ההתפתחות הטכנולוגי? עם ד"ר גלית ולנר
  • 46 דקות
המעבדה
2018: אודיסאה בחלל - חלק 5

חוקרים אורחים: דוקטור יוחאי עתריה ודוקטור גלית ולנר, ביצוע טכני: שלומי יצחק, הביאה לשידור: ירדן מרציאנו, עורכת ומגישה: גיל מרקוביץ