cat11760_img638082240.jpg

2018: אודיסאה בחלל - חלק 9

ביצירה "2001: אודיסאה בחלל" אפשר להבחין בהתייחסויות לרעיונות דתיים, שמזמינים את הצופה לחקור את הנושא בינו לבין עצמו. נדון בשלושה מוטיבים דתיים בולטים בסרט: 1- התגלות אלוהית, 2- משל הגולם, 3- מיסטיקה. עם ד"ר יותם יזרעאלי
  • 48 דקות
המעבדה
2018: אודיסאה בחלל - חלק 9

חוקרים אורחים: דוקטור יוחאי עתריה ויותם יזרעאלי, ביצוע טכני: שרון לרנר, הביאה לשידור: ירדן מרציאנו, עורכת ומגישה: גיל מרקוביץ