cat29179_img844811198.jpg

אימהות - לא לנשים בלבד

אימהות היא מצב קיומי מטלטל, האם הפילוסופיה עוסקת בו? שיחה שחושבת על אימהות, הורות, פונדקאות, הפלות, משפחות חד מיניות, וגם על מחדל העוברים. ובעיקר, על עושר אנושי אינסופי.  אורחת: ד"ר ליאור לוי.
  • 48 דקות
גבוהה גבוהה
אימהות - לא לנשים בלבד

עורכת ומגישה: ויויאנה דייטש