cat28840_img420170144.jpg

סליחה, מה זו קארמה?

רגע לפני יום כיפור בדקנו איך הפילוסופיה הזן-בודהיסטית חושבת קארמה, ומה משמעותו של רגש האשמה בתהליכי חרטה ובקשת סליחה. פרק מתקן עולם. אורח: יובל אידו טל
  • 49 דקות
גבוהה גבוהה
סליחה, מה זו קארמה?

עורכת ומגישה: ויויאנה דייטש, טכנאי אודיו: טל וניג