cat27668_img368956341.jpg

האם ישראל היא רפובליקה?

בעקבות אישור חוק "ממדים ללימודים" המעניק מלגות לימודים לחיילים משוחררים ששירתו כלוחמים, בפרק הנוכחי נעסוק ברעיון הרפובליקה. ננסה להבין מהי רפובליקה, אילו צורות היא יכולה לקבל, מה הופך את ישראל לכזו (אם בכלל), ואיפה זה מעמיד נשים ואזרחים.יות ערבים.יות וחרדים.יות. אורח: ד"ר יפתח אלעזר
  • 47 דקות
גבוהה גבוהה
האם ישראל היא רפובליקה?

עורכת ומגישה: ויויאנה דייטש, טכנאי אודיו: טל וניג