cat26310_img782372372.jpg

ניטשה והגניאולוגיה של המוסר

ראש ממשלה לשעבר נשפט בתיקי שוחד, מרמה והפרת אמונים; עיתונאי חושף חשד כי המשטרה מצוטטת לטלפונים של אזרחים ללא צו; חבר כנסת לשעבר מודה בעבירות מס, הוא מגיע להסדר טיעון לפיו הוא מתפטר מהכנסת אך לא מניהול מפלגתו. מה הטוב ומה הרע בימינו? מה מניע אותו? צלילה אל פילוסופיית המוסר של פרידריך ניטשה. אורח: פרופ' פיני איפרגן.
  • 49 דקות
גבוהה גבוהה
ניטשה והגניאולוגיה של המוסר

עורכת ומגישה: ויויאנה דייטש, עורך סאונד: טל וניג