cat19568_img758513732.jpg

הפילוסופיה של 2020

הגוף היה בבית מול המחשב והטלפון, אבל הנפש תקשרה עם כל העולם. יותר מכל זמן אחר שנת 2020 הדגישה את הפיצול בין הגוף הפיזי שהסתגר בבית לתודעה ששייטה במרחבי הסייברספייס. אבל מה קורה למוסר ולתפיסת האמת שלנו כשמפגשים בין-אישיים מתרחשים רק באמצעות חוש הראייה והשמיעה? איך מושפעת תפיסת הזמן משגרת הקורונה? ואיפה המציאות האמיתית – מחוץ לבית או באינטרנט? אורחת: ד"ר כרמל ויסמן
  • 31 דקות
גבוהה גבוהה
הפילוסופיה של 2020

לקריאה נוספת:

How we became posthuman: Virtual bodies in cybernetics, literature and informatics מאת ננסי קתרין היילס (חלק מהספר הזה תורגם לעברית בתוך "תרבות דיגיטלית: וירטואליות, חברה ומדע", הוצאת הקיבוץ המאוחד)

"העידן הפוסט אנושי: בין פנטזיה לחיי נצח לבהלה קיומית" בעריכת יוחאי עתריה ועמיחי שלו, הוצאת פרדס

" טכנומיסטיקה" מאת עידו הרטוגזון, בהוצאת מדף

"פנימדיבור: לראות אחרת בעקבות עמנואל לוינס" מאת חגי כנען, הוצאת הקיבוץ המאוחד

ההסכת "המצב הפוסט אנושי" של כרמל ויסמן